სიჩქარის რეკორდები

განუყრელი კავშირი მსოფლიო ავტოსპორტთან, კომპანია YACCO სწორად იყენებს სლოგანს “ზეთები მსოფლიო რეკორდებისათვის“. დაწყებული ეტაპიდან ბრენდის ჩამოყალიბებით და კომპანია CITROEN-თან თანამშრომლობით და კომპანიის პირველი მსოფლიო რეკორდებით - 30-იანი წლების რეკორდი, რბოლს ხანგრძლივობაზე და გამძლეობაზე, დამთავრებული ახლო წარსულში.